Straattheater
straattheater.info
for, by, and about street theatre performers in Amsterdam, The Netherlands.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire

 
Home > Archive

AirVPN

License system

License policy March 2017
(PDF, 698 kB)

License application form 2017
(PDF, 68 kB, DEPRECATED!)

Voice amplification

Court case voice amplification
(PDF, 1.3 MB)

Letter Mayor to council
(PDF, 659 kB)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 492 kB, current version)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 275 kB, version 2009)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 278 kB, version 2008)

Press releases SAS

20-Aug-2022: Handhaving treitert systematisch straattheaterartiesten. (Dutch)

03-Oct-2005: Stadsdeel Amsterdam-Centrum en straattheater artiesten samen op de goede weg. (Dutch)

05-Sep-2004: Straattheater artiesten overhandigen petitie aan stadsdeel. (Dutch)

03-Sep-2004: Internationaal straattheater protest in Amsterdam. (Dutch)

26-Aug-2004: Artiesten protesteren tegen het beleid van de gemeente Amsterdam. (Dutch)

SP Amsterdam

16-Jul-2007: Initiatiefvoorstel voor straattheaterartiesten: 'Niet-EU-straattheaterartiesten nog steeds benadeeld' (Dutch)

Amsterdam Anders / de Groenen

08-Dec-2004: Nota 'Kunstenaars in de kou' (Dutch)

01-Sep-2004, press release: AA/dG steunt straattheater protest (Dutch)

Press releases City Council

28-Nov-2003: Aantal ontheffingen 2004 vastgesteld (Dutch)

Other from City Council

13-Dec-2006: Antwoord burgemeester op schriftelijke vragen (Dutch)

Surveys

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein (Dutch)

Legal (current)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(COURANTE versie, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
including clarification
(CURRENT version, English)

APV art. 2.49,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(PRINTABLE PDF, 12 kB)

Legal (outdated)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2008, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
(version 2008, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2007, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 2007, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 1994, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 1994, English)

De Grondwet (Dutch)

Wet gelijke behandeling (Dutch)

Tolsma arrest (Dutch)
Tolsma arrest (English)

Protest 2004

Petition for performers

Petition for public
(PDF, 164 kB)

  Persbericht Samenwerkende Amsterdamse Straatartiesten - 20 augustus 2022

 
 
PERSBERICHT

20 augustus 2022

Handhaving treitert systematisch straattheaterartiesten.
Besluit burgemeester en jurisprudentie wordt genegeerd.
Straattheaterartiest gearresteerd.

U kent ze vast wel: de clowns, jongleurs, acrobaten en eenwielrijders die in de zomermaanden hun kunsten op straat vertonen en hierbij het publiek op verrassende wijze laagdrempelig vermaken. Typisch gaat het om een combinatie van humor, publieksparticipatie en indrukwekkende circusstunts. Deze optredens vinden met name plaats op de Dam.

Voor hun verstaanbaarheid van hun spraak maken de straattheaterartiesten hierbij gebruik van geluidsversterking. Alhoewel dit volgens de APV in beginsel verboden is, geldt hiervoor sinds 2008 een gedoogbesluit van de burgemeester, die het gebruik van spraakversterking voor alle straattheaterartiesten toestaat, ook zonder vergunning. In eerste instantie als proef ter evaluatie, maar vanaf 2010 permanent. Dit is onlangs nog door de rechter bevestigd, waarbij een bezwaar gegrond is verklaard en een ten onrechte gegeven boete is vernietigd.

Jarenlange onwetendheid van Handhaving, nu in stroomversnelling

Maar helaas. Vanaf dag ťťn van het gedoogbesluit blijken ambtenaren van Handhaving echter niet op de hoogte van deze regeling. Dit leidt steeds weer opnieuw tot het afbreken van de straattheateroptredens door Handhaving en langdurige discussies, officiŽle waarschuwingen, intimidaties en soms zelfs forse boetes en arrestaties. De straattheaterartiesten hebben al talloze keren ter plekke een document met het besluit van de burgemeester aan de BOA's laten zien en ook de chef van Handhaving op de hoogte gesteld, maar tot nu toe heeft dit niet mogen baten. Het euvel doet zich nu al bijna 15 jaar voor en is nog steeds aan de orde van de dag.

Vaak blijken de BOA's achteraf ook begripvol, maar het kwaad is dan al geschied. Door het afbreken van het optreden is de artiest immers de inkomsten misgelopen, die altijd pas aan het einde van het optreden worden ingezameld. De laatste paar dagen is de onwetendheid van Handhaving echter in een stroomversnelling geraakt.

18 augustus 2022 - BOA verbiedt expliciet spraakversterking

Donderdagavond is straattheaterartiest "Elronathon" uit Hawaii bezig met een optreden, waarbij hij op een drie meter hoge eenwielfiets stunts vertoont. Het optreden wordt voortijdig afgebroken door een ambtenaar van Handhaving. Er ontstaat een discussie over het verschil tussen geluidsversterking voor muziek versus spraak. De BOA wil hier niets van weten en geeft de artiest te kennen dat ook spraakversterking niet is toegestaan en dreigt met een boete als hij nog door zal gaan. "Elronathon" kiest ervoor om escalatie te voorkomen en gaat zonder inkomsten naar huis.

19 augustus 2022 - onrechtmatige intimidatie

De volgende avond komt het op de Dam tot een bizarre confrontatie tussen de straattheaterartiesten en dezelfde BOA van een dag eerder. Op dat moment is drievoudig Guinness World Records-houder en jongleur-acrobaat-contortionist "Aerial Manx" uit AustraliŽ bezig met een optreden. De betreffende BOA spreekt een van de andere aanwezige straattheaterartiesten aan en draagt hem op om het optreden van "Aerial Manx" te stoppen vanwege de geluidsversterking. Maar de collega-artiest weigert dat en de BOA breekt zelf het optreden van "Aerial Manx" af.

De sfeer wordt snel erg onplezierig als de BOA van dezelfde collega-artiest identificatie vordert ("ter registratie") en hem aanwijst als verantwoordelijke die ervoor moet zorgen dat niemand nog met spraakversterking optreedt. De BOA geeft hierbij stellig aan dat er vanaf nu zonder pardon forse boetes uitgedeeld zullen gaan worden aan elke straattheaterartiest die nog spraakversterking gebruikt.

Een fatsoenlijk gesprek blijkt onmogelijk. Een andere aanwezige straattheaterartiest heeft nog geprobeerd de BOA van zijn ongelijk te overtuigen door het overleggen van de documenten die het gedoogbesluit en de gerechtelijke uitspraak aantonen, maar de BOA was niet bereid om deze documenten Łberhaupt in te zien. "Ik ga boetes uitdelen en u kunt bezwaar indienen" was per saldo zijn enige repliek.

20 augustus 2022 - straattheaterartiest gearresteerd

Op zaterdagavond verschijnt dezelfde BOA aan het begin van het optreden van dezelfde artiest "Aerial Manx" van de avond ervoor. De BOA verbiedt de artiest om verder te gaan en dreigt met inbeslagname van de attributen. Ditmaal weigert de betreffende artiest om te stoppen, om zo zijn broodwinning veilig te stellen. Niet veel later arriveren op verzoek van Handhaving meer BOA's en politie, in grote getale. Op het hoogtepunt zijn er vier politievoertuigen en acht BOA's ter plekke, 16 beambtes in totaal.

Een collega straattheaterartiest heeft de aanwezige politie weliswaar met gemak kunnen overtuigen van de legaliteit van spraakversterking, maar de betreffende BOA van Handhaving weet van geen wijken.

Ondanks de druk en de onzekerheid wat hem te wachten staat, verzorgt "Aerial Manx" een prachtig optreden. Na afloop van het optreden wordt de Australische straattheaterartiest gearresteerd. Opvallend genoeg is er geen boete gegeven. "Aerial Manx" is na twee uur weer op vrije voeten.

Schadeclaim

Het lijkt erop dat deze BOA niet de regels handhaaft, maar meent ter plekke zelf regels te kunnen maken en hierbij lak heeft aan het besluit van de burgemeester en de huidige jurisprudentie bovendien. De straattheaterartiesten zijn echter niet van plan te wijken voor dit onrechtmatige machtsmisbruik.

De toekomst zal leren of de betreffende BOA optredens blijft afbreken en ook daadwerkelijk boetes gaat uitschrijven en niet alleen de legale broodwinning van de straattheaterartiesten gaat frustreren, maar daarnaast ook de gemeenschap onnodig op kosten gaat jagen. Elk door de rechter gegrond verklaard bezwaar kost de gemeente, naast hun eigen kosten, immers meer dan 900 euro aan vergoeding van de proceskosten voor de tegenpartij.

De straattheaterartiesten zullen officiŽle klachten indienen over deze BOA (en elke andere BOA) die zijn boekje te buiten gaat. Ook beraden zij zich over een schadeclaim aangaande inkomstenderving als gevolg van het systematisch en wederrechtelijk handelen van met name deze specifieke BOA.

 

SAS

 

Update 1 september 2022

Heel even lijkt het of de brand is geblust. Maar nee, het verhaal gaat door, zij het met andere BOA's.

29 augustus 2022

Straattheaterartiest Brian uit Ierland wordt heel kort na het beginnen van zijn optreden gestopt door Handhaving. De argumentatie van de BOA is dat hij spraakversterking gebruikt terwijl er geen publiek is - en het dus niet om een straattheatershow gaat en dat het gedoogbesluit dus niet van toepassing is. Brian legt uit dat elke show per definitie zonder publiek begint, dit moet immers eerst verzameld worden. Hij noemt ook dat er in de toelichting op de APV wordt gesproken over "10 minuten voor het opbouwen van de act". Maar de BOA wil hier niet aan en vordert identificatie van artiest Brian, om eventueel later, na e.e.a. te hebben uitgezocht, alsnog een boete te kunnen geven.

30 augustus 2022

Straattheaterartiest "Elronathon" uit Hawaii heeft enkele dagen geleden een officiŽle klacht ingediend vanwege het onrechtmatige handelen van de BOA die zijn optreden op 18 augustus heeft afgebroken. Op 30 augustus ontvangt hij een officiŽle reactie op zijn klacht. De betreffende Supervisor van Handhaving geeft aan dat het gedoogbesluit van de burgemeester niet meer geldig is, maar het ontbreekt aan enige motivatie of ondersteunende documenten.

Wordt vervolgd...(?)

 

Update 8 september 2022

7 september 2022

De BOA die op 29 augustus j.l. artiest Brian heeft aangesproken over zijn spraakversterking 'zonder publiek' verschijnt weer op de Dam, waar op dat moment ook artiest Brian aanwezig is. Ze heeft inmiddels e.e.a. uitgezocht en besloten om alsnog een boete te geven. Ze is hierbij tamelijk kortaf, verwijst naar het eerdere gesprek en sluit af met "See you in court". Artiest Brian beaamt dat.

8 september 2022

De Samenwerkende Amsterdamse Straatartiesten (SAS) heeft inmiddels een klacht neergelegd bij De Ombudsman. Ook heeft de SAS zich gericht tot de gemeenteraad. De burgemeester heeft aangegeven dat zij zich over het probleem zal buigen.


 

 
amsterdam, street theater, holland, busking, straattheater, street performing, performing, license, the netherlands, permit, vergunning, show, sas, ontheffing, street artist, straatartiesten, streettheater, juggler, clown, magician, mime, acrobat, living statue, unicyclist, levend standbeeld, straatartiest, acrobaat, jongleur, fire, performance Privacy statement | © 2003-2023 Copyright straattheater.info. Design & hosting by SuperXS.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire