Straattheater
straattheater.info
for, by, and about street theatre performers in Amsterdam, The Netherlands.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire

 
Home > Archive

AirVPN

License system

License policy March 2017
(PDF, 698 kB)

License application form 2017
(PDF, 68 kB, DEPRECATED!)

Voice amplification

Court case voice amplification
(PDF, 1.3 MB)

Letter Mayor to council
(PDF, 659 kB)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 492 kB, current version)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 275 kB, version 2009)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 278 kB, version 2008)

Press releases SAS

20-Aug-2022: Handhaving treitert systematisch straattheaterartiesten. (Dutch)

03-Oct-2005: Stadsdeel Amsterdam-Centrum en straattheater artiesten samen op de goede weg. (Dutch)

05-Sep-2004: Straattheater artiesten overhandigen petitie aan stadsdeel. (Dutch)

03-Sep-2004: Internationaal straattheater protest in Amsterdam. (Dutch)

26-Aug-2004: Artiesten protesteren tegen het beleid van de gemeente Amsterdam. (Dutch)

SP Amsterdam

16-Jul-2007: Initiatiefvoorstel voor straattheaterartiesten: 'Niet-EU-straattheaterartiesten nog steeds benadeeld' (Dutch)

Amsterdam Anders / de Groenen

08-Dec-2004: Nota 'Kunstenaars in de kou' (Dutch)

01-Sep-2004, press release: AA/dG steunt straattheater protest (Dutch)

Press releases City Council

28-Nov-2003: Aantal ontheffingen 2004 vastgesteld (Dutch)

Other from City Council

13-Dec-2006: Antwoord burgemeester op schriftelijke vragen (Dutch)

Surveys

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein (Dutch)

Legal (current)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(COURANTE versie, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
including clarification
(CURRENT version, English)

APV art. 2.49,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(PRINTABLE PDF, 12 kB)

Legal (outdated)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2008, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
(version 2008, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2007, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 2007, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 1994, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 1994, English)

De Grondwet (Dutch)

Wet gelijke behandeling (Dutch)

Tolsma arrest (Dutch)
Tolsma arrest (English)

Protest 2004

Petition for performers

Petition for public
(PDF, 164 kB)

  Persbericht Samenwerkende Amsterdamse Straatartiesten - 3 oktober 2005

 
 
PERSBERICHT

3 oktober 2005

Stadsdeel Amsterdam-Centrum en straattheater artiesten samen op de goede weg.

De Samenwerkende Amsterdamse Straatartiesten (SAS) hielden op 5 september 2004 een protest manifestatie op de Dam in Amsterdam. Zij protesteerden tegen het beleid van het stadsdeel Amsterdam-Centrum. De nadruk lag op het besluit om vanaf 2004 geen vergunning meer te verlenen aan niet-Europese straattheater artiesten. Amsterdam Anders / de Groenen hebben deze uitsluiting in de deelraad en in de gemeenteraad aan de orde gesteld en een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorgesteld. Aansluitend is het dagelijks bestuur van het Stadsdeel-Centrum en de SAS een dialoog aangegaan om alle problemen te inventariseren en te zoeken naar oplossingen.

Dit heeft in het centrum geresulteerd in enkele aanzienlijke verbeteringen (zie hieronder). De SAS ziet een ommekeer in de neergaande tendens van de afgelopen jaren en waardeert de bereidwilligheid van het dagelijks bestuur. Het nieuwe beleid zal in november van dit jaar worden geëvalueerd door het stadsdeel.

Helaas zijn er nog belangrijke knelpunten. Allereerst is ruimte en tijd voor de acts te beperkt. Het heikele punt van een vergunningverbod voor niet-EU ingezetenen blijft bestaan. Het Dagelijks bestuur heeft aangegeven gebonden te zijn aan nationale wetgeving bij een vergunningprocedure en dan hierin geen keus te hebben. De SAS is van mening dat het weigeren van een vergunning aan niet-EU ingezetenen on-grondwettig is. Amsterdam Anders / de Groenen heeft eind 2004 een oplossing ingediend. Hierin wordt gesteld dat straattheater artiesten gelijkgesteld moeten worden aan straatmuzikanten. Er is dan geen vergunning meer nodig. Ook is een bezwaarprocedure begonnen en zal de rechter om een uitspraak gevraagd worden.

Dinsdag 4 oktober a.s. wordt het voorstel van AA/dG behandeld door de commissie Algemene Zaken van Stadsdeel-Centrum.

Dezelfde dag, om 9.00 uur 's ochtends, zal een verzoek om een voorlopige voorziening worden behandeld door de Rechtbank van Amsterdam. De uitspraak volgt dan binnen twee weken.

 
Positieve resultaten:
1. Het gebruik van muziek tijdens de act is nu -onder beperkende voorwaarden- toegestaan. Dit schept de noodzakelijke creatieve ruimte voor de artiesten om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van het hedendaagse publiek.
2. Het is nu mogelijk om binnen 24 uur een vergunning te verkrijgen. Dit is vooral van belang voor doorreizende artiesten, die slechts een relatief korte periode in Amsterdam willen optreden.
3. De evenementenkalender op de website van het stadsdeel is nu meer up-to-date en betrouwbaarder. Hierdoor is het gemakkelijker voor de artiesten om het seizoen goed te plannen.
4. De politie is beter op de hoogte van regels. Dit voorkomt onnodige onaangename situaties.
5. Het gebruik van vuur tijdens de act is niet verboden of verder aan banden gelegd.
6. Een algehele verbetering van de communicatie met het stadsdeel.

Blijvende knelpunten:
1. De beschikbaarheid van de speelplekken voor straatheater is nog steeds laag.
Door de aard van de zogenaamde 'cirkel-acts' zijn er in Amsterdam feitelijk slechts twee plekken geschikt voor deze vorm van straattheater, namelijk het Leidseplein en de Dam. Deze lokaties worden echter vaak vergund aan grote evenementen die het opvoeren van straattheater onmogelijk maken.
De SAS heeft begrip voor de noodzaak tot het verdelen van de beschikbare ruimte en tijd. De SAS betreurt het echter dat in de praktijk het straattheater, als kleinschalige kunstuiting, op de laatste plaats komt en de spreekwoordelijke pan mag uitlikken.
2. Nog steeds worden er sinds begin 2004 geen vergunningen meer verleend aan straattheater artiesten van buiten de Europese Gemeenschap.
Dit is een uiterst belangrijke en principiële kwestie en voor de SAS volstrekt onaanvaardbaar. De SAS vindt dat internationaal straattheater, zonder restricties op grond van nationaliteit of status, van groot belang is voor de diversiteit en kwaliteit van het alom gewaardeerde straattheater in Amsterdam. Het breken met deze eeuwenoude traditie is daarom ongewenst.

 

SAS


 

 
amsterdam, street theater, holland, busking, straattheater, street performing, performing, license, the netherlands, permit, vergunning, show, sas, ontheffing, street artist, straatartiesten, streettheater, juggler, clown, magician, mime, acrobat, living statue, unicyclist, levend standbeeld, straatartiest, acrobaat, jongleur, fire, performance Privacy statement | © 2003-2023 Copyright straattheater.info. Design & hosting by SuperXS.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire