Straattheater
straattheater.info
for, by, and about street theatre performers in Amsterdam, The Netherlands.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire

 
Home > Archive

AirVPN

License system

License policy March 2017
(PDF, 698 kB)

License application form 2017
(PDF, 68 kB, DEPRECATED!)

Voice amplification

Court case voice amplification
(PDF, 1.3 MB)

Letter Mayor to council
(PDF, 659 kB)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 492 kB, current version)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 275 kB, version 2009)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 278 kB, version 2008)

Press releases SAS

20-Aug-2022: Handhaving treitert systematisch straattheaterartiesten. (Dutch)

03-Oct-2005: Stadsdeel Amsterdam-Centrum en straattheater artiesten samen op de goede weg. (Dutch)

05-Sep-2004: Straattheater artiesten overhandigen petitie aan stadsdeel. (Dutch)

03-Sep-2004: Internationaal straattheater protest in Amsterdam. (Dutch)

26-Aug-2004: Artiesten protesteren tegen het beleid van de gemeente Amsterdam. (Dutch)

SP Amsterdam

16-Jul-2007: Initiatiefvoorstel voor straattheaterartiesten: 'Niet-EU-straattheaterartiesten nog steeds benadeeld' (Dutch)

Amsterdam Anders / de Groenen

08-Dec-2004: Nota 'Kunstenaars in de kou' (Dutch)

01-Sep-2004, press release: AA/dG steunt straattheater protest (Dutch)

Press releases City Council

28-Nov-2003: Aantal ontheffingen 2004 vastgesteld (Dutch)

Other from City Council

13-Dec-2006: Antwoord burgemeester op schriftelijke vragen (Dutch)

Surveys

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein (Dutch)

Legal (current)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(COURANTE versie, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
including clarification
(CURRENT version, English)

APV art. 2.49,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(PRINTABLE PDF, 12 kB)

Legal (outdated)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2008, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
(version 2008, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2007, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 2007, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 1994, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 1994, English)

De Grondwet (Dutch)

Wet gelijke behandeling (Dutch)

Tolsma arrest (Dutch)
Tolsma arrest (English)

Protest 2004

Petition for performers

Petition for public
(PDF, 164 kB)

  Persbericht Stadsdeel Amsterdam-Centrum - 28 november 2003


 
28 november 2003

Aantal ontheffingen vastgesteld voor aanbieden diensten en vergunningen voor straatartiesten in 2004

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft besloten om in 2004 een limiet van 145 in te stellen aan het aantal ontheffingen voor het aanbieden van diensten en een maximum van 100 voor het aantal vergunningen voor straatartiesten. Voor het aanbieden van diensten op de openbare weg kan het Dagelijks Bestuur op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een ontheffing verlenen. De diensten waarvoor een ontheffing kan worden verleend zijn onder andere schoenpoetsen, het tekenen van een portret of het maken van een sieraad. Voorwaarden hierbij zijn onder meer dat men legaal in Nederland moet verblijven én dat de dienst ter plekke moet worden verleend. Zo mogen tekenaars of sieradenverkopers een beperkt aantal voorbeelden uitstallen met daarbij de aanduiding 'voorbeeld'. Voor tekenaars worden dit in 2004 vier voorbeelden voor sieraadverkopers geldt ook in 2004 het maximum van 25 sieraden. Om het aantal ontheffingen zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn de volgende maxima gesteld:
-portrettekenaars/schilder, maximaal 40, waarvan 15 op het Rembrandtplein en 10 op het Leidseplein;
-sieradenmakers, maximaal 40;
-tatoeages, maximaal 10;
-fotograven, maximaal 5;
-overigen, maximaal 50;
Het maximum van 100 straatartiesten is gebaseerd op het totaal aantal vergunningen dat in 2003 is afgegeven. Er geldt geen maximum voor het soort artiest, zoals levend standbeeld of clown. De vergunningen lopen van 1 januari tot en met 31 december en worden verleend voor de volgende pleinen: Rembrandtplein, Leidseplein, Thorbeckeplein, Nieuwmarkt, Westermarkt en Spui. Het plein aan de Amstel bij het Muziektheater is niet meer beschikbaar omdat hier bijna geen gebruik van werd gemaakt.

Aanvragen
Ontheffingen of vergunningen kunnen vanaf 1 december worden aangevraagd bij het loket van de afdeling Vergunningen van het Dienstencentrum aan de binnenstraat van het stadhuis waarbij een geldig legitimatiebewijs en inzicht in de verblijfstatus vereist is. De leges hiervoor bedragen € 48. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Straatmuzikanten
Voor wat betreft straatmuzikanten zijn er geen wijzigingen. Straatmuzikanten mogen zonder vergunning muziek maken, mits zij geen geluidsversterkende apparatuur of slaginstrumenten gebruiken, met niet meer dan zes mensen optreden en niet langer dan een half uur op dezelfde plaats of directe omgeving spelen en geen muziek maken tussen 23.00 en 09.00 uur. In de Leidsestraat, Heiligeweg, Nieuwendijk, Kalverstraat of straten of stegen die op de laatste twee uitmonden, mag geen muziek worden gemaakt.

De notitie wordt ter kennisname aan de leden van de raadscommissie gezonden.


Rob Kaercher
afd. Communicatie
stadsdeel Amsterdam-Centrum


 

 
amsterdam, street theater, holland, busking, straattheater, street performing, performing, license, the netherlands, permit, vergunning, show, sas, ontheffing, street artist, straatartiesten, streettheater, juggler, clown, magician, mime, acrobat, living statue, unicyclist, levend standbeeld, straatartiest, acrobaat, jongleur, fire, performance Privacy statement | © 2003-2023 Copyright straattheater.info. Design & hosting by SuperXS.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire